TV& VIDEO

Ngành cá tra Việt Nam

Việt Nam đã chủ động về giá xuất khẩu cá tra

Việt Nam đã chủ động về giá xuất khẩu cá tra

VTV.vn - Từ việc phải lệ thuộc hoàn toàn về giá cả và đầu ra, nay ngành cá tra Việt Nam đang dần lấy lại quyền tự quyết, chủ động về giá xuất khẩu cá tra.