TV& VIDEO

ngành đại học

Năm 2014: Ngừng tuyển sinh 207 ngành đại học

Năm 2014: Ngừng tuyển sinh 207 ngành đại học

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định dừng tuyển sinh 207 ngành đại học của 71 cơ sở đào tạo Đại học trên toàn quốc.