TV& VIDEO

ngành điện TP.HCM

TP.HCM giảm gần 640 tỷ đồng nhờ chương trình tiết kiệm điện

TP.HCM giảm gần 640 tỷ đồng nhờ chương trình tiết kiệm điện

VTV.vn - Năm 2016, với chương trình tuyên truyền “Gia đình tiết kiệm điện”, ngành điện TP.HCM đã tiết kiệm 340 triệu kWh điện, tương đường gần 640 tỷ đồng.