TV& VIDEO

ngành đường sắt Bỉ

Ngành đường sắt Bỉ đình công gây thiệt hại 40 triệu Euro/ngày

Ngành đường sắt Bỉ đình công gây thiệt hại 40 triệu Euro/ngày

VTV.vn - Nhân viên ngành đường sắt trên toàn nước Bỉ đang có một cuộc đình công lớn, gây tê liệt giao thông và thiệt hại 40 triệu Euro/ngày cho nước này.