TV& VIDEO

Ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020

Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020

VTV.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm và triển khai kế hoạch 5 năm 2016 -2020.