Ngành Thanh Tra

Ngành Thanh tra phát hiện và xử lý vi phạm gần 70.000 tỷ đồng năm 2017

Ngành Thanh tra phát hiện và xử lý vi phạm gần 70.000 tỷ đồng năm 2017

VTV.vn - Trong năm 2017, qua thanh kiểm tra, ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý vi phạm gần 70.000 tỷ đồng.