TV& VIDEO

ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Khai mạc Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng 2016

Khai mạc Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng 2016

VTV.vn - Sáng 26/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 đã được khai mạc.