TV& VIDEO

ngành Tuyên giáo

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

VTV.vn - Chiều 1/8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.