TV& VIDEO

ngành y dược

Nhiều cơ hội cho DN tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược

Nhiều cơ hội cho DN tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược

VTV.vn - Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 22 đã thu hút khoảng 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp tham gia.