TV& VIDEO

ngành y tế Việt Nam

Các đợt dịch cúm A/H7N9 từ Trung Quốc

Các đợt dịch cúm A/H7N9 từ Trung Quốc

VTV.vn - Trong 4 đợt dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc, ngành y tế Việt Nam luôn triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn từ biên giới phía Bắc.