ngành y tế Việt Nam

Quyền về sức khỏe trong phòng chống AIDS

Quyền về sức khỏe trong phòng chống AIDS

VTV.vn - Được tôn trọng và không bị phân biệt đối xử, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, là một quyền quan trọng đối với người nhiễm HIV.