TV& VIDEO

ngấp nghé

Đối nghịch hai nền kinh tế Trung - Ấn

Đối nghịch hai nền kinh tế Trung - Ấn

 Trong khi Trung Quốc đang cho thấy tình hình kinh tế lạc quan, thì Ấn Độ, nền kinh tế vốn tạo ra nhiều động lực lại đang ngấp nghé khủng hoảng toàn diện.