ngày 21/6

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang

VTV.vn - Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật, được phản ánh đậm nét trên các số báo ra tuần qua

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive