TV& VIDEO

Ngày 30/4

PTL "Tiếng vọng từ quá khứ": Văn hóa "cho và nhận" nhìn từ chiến tranh

PTL "Tiếng vọng từ quá khứ": Văn hóa "cho và nhận" nhìn từ chiến tranh

VTV.vn - Nằm trong chuỗi chương trình đặc biệt của "Ngày 30/4" trên VTV4, PTL "Tiếng vọng từ quá khứ" đề cập đến văn hóa "cho và nhận" giữa những con người ở hai bên chiến tuyến.