TV& VIDEO

ngày 8/3

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai?

Những người phụ nữ được Google tôn vinh trong ngày 8/3, họ là ai?

VTV.vn - Nhân ngày quốc tế phụ nữ (8/3), Google đã sử dụng doodle mới nhằm tôn vinh 13 người phụ nữ từng thành công và được ghi nhận trong lịch sử ở nhiều lĩnh vực khác nhau.