TV& VIDEO

ngày hội doanh nghiệp

Ngày hội doanh nghiệp, doanh nhân tại TP.HCM

Ngày hội doanh nghiệp, doanh nhân tại TP.HCM

VTV.vn - Chiều 12/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức Ngày hội doanh nhân, doanh nghiệp toàn quốc năm 2015.