TV& VIDEO

ngày hội Người lao động

Tổ chức ngày hội Người lao động tại Bắc Ninh

Tổ chức ngày hội Người lao động tại Bắc Ninh

VTV.vn - Hai ngày cuối tuần vừa qua, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức ngày hội Người lao động, thu hút nhiều công nhân tham gia.