TV& VIDEO

Ngày hội Tân sinh viên

Hàng ngàn bạn trẻ tham gia Ngày hội Tân sinh viên 2016

Hàng ngàn bạn trẻ tham gia Ngày hội Tân sinh viên 2016

VTV.vn - Ngày hội Tân sinh viên 2016 nhận được sự quan tâm của hàng ngàn bạn trẻ, góp phần giúp đỡ, định hướng các tân sinh viên khi bắt đầu bước vào môi trường Đại học.