TV& VIDEO

Ngày không ô tô

“Ngày không xe ô tô” đầu tiên tại thủ đô Ấn Độ

“Ngày không xe ô tô” đầu tiên tại thủ đô Ấn Độ

VTV.vn - Ngày 22/10, thủ đô New Delhi - một trong những thành phố có lượng sử dụng ô tô cá nhân cao nhất tại Ấn Độ - đã lần đầu tiên áp dụng chiến dịch có tên "Ngày không xe ôtô".