TV& VIDEO

ngày mấy

Tiền Giang: Nghêu chết hàng loạt, nông dân gặp khó

Tiền Giang: Nghêu chết hàng loạt, nông dân gặp khó

 Tại Tiền Giang, người nuôi nghêu đang phải đối mặt với tình trạng nghêu chết hàng loạt làm bà con nuôi nghêu không khỏi đắng lòng vì một mùa nghêu mất trắng.