TV& VIDEO

ngây ngấy

Hà Nội: Dịch đau mắt đỏ bùng phát mạnh

Hà Nội: Dịch đau mắt đỏ bùng phát mạnh

Bệnh viện Mắt trung ương, hai tuần trở lại đây mỗi ngày có khoảng 180 - 200 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ. Các bác sĩ cho biết hơn 50% là trẻ em và nhiều gia đình cả nhà đều bị đau mắt đỏ.