TV& VIDEO

ngày phép

Người Mỹ bỏ phí 169 triệu ngày phép

Người Mỹ bỏ phí 169 triệu ngày phép

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Du lịch Mỹ, người lao động Mỹ đã không sử dụng hết 169 triệu ngày phép trong năm ngoái.