TV& VIDEO

ngày Phòng chống thiên tai

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Phòng chống thiên tai

Chủ tịch nước gửi thư nhân ngày Phòng chống thiên tai

VTV.vn - Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946-22/52016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bức thư gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước.