TV& VIDEO

Ngày quốc tế Người cao tuổi

Phát động cuộc thi ảnh về người cao tuổi

Phát động cuộc thi ảnh về người cao tuổi

VTV.vn - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế vừa phát động cuộc thi ảnh với chủ đề và thông điệp "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi".