TV& VIDEO

ngày rằm

Tết vong hồn trong tín ngưỡng người châu Á

Tết vong hồn trong tín ngưỡng người châu Á

 Không chỉ ở Việt Nam, mà ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á khác, ngày Rằm tháng 7 Âm lịch đã trở thành lễ tết rất quan trọng trong năm.