TV& VIDEO

Ngày Siêu thứ Ba tại Mỹ

Ngày Siêu thứ Ba tại Mỹ: Các đối thủ ra sức chỉ trích ông Donald Trump

Ngày Siêu thứ Ba tại Mỹ: Các đối thủ ra sức chỉ trích ông Donald Trump

VTV.vn - Trước thắng lợi của ông Donald Trump, các đối thủ trực tiếp như Ted Cruz và Marco Rubio ra sức chỉ trích, hy vọng "hãm phanh" ông Trump trước khi quá muộn.