TV& VIDEO

Ngày Thế giới chống lao động trẻ em

Ngày 12/6 - Ngày thế giới chống lại lao động trẻ em

Ngày 12/6 - Ngày thế giới chống lại lao động trẻ em

VTV.vn - Hôm nay (12/6) là Ngày thế giới chống lao động trẻ em. Chủ đề của Ngày thế giới chống lao động trẻ em năm nay là “Chấm dứt lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng sản phẩm”.