TV& VIDEO

“Ngày tôi gặp”

“Ngày tôi gặp” – Bộ truyện của trẻ thơ

“Ngày tôi gặp” – Bộ truyện của trẻ thơ

VTV.vn - Bộ truyện tranh chủ đề “Ngày tôi gặp” là tác phẩm đoạt giải cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi giai đoạn năm 2013 - 2015.