TV& VIDEO

ngày truyền thống

Hôm nay  (15/7), Ngày truyền thống thanh niên xung phong

Hôm nay (15/7), Ngày truyền thống thanh niên xung phong

VTV.vn - Ngày 15/7/2017 là ngày tròn 67 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong.