TV& VIDEO

ngày vàng

ABG 2016: Ngày thi đấu thành công vang đội của ĐT Muay Việt Nam!

ABG 2016: Ngày thi đấu thành công vang đội của ĐT Muay Việt Nam!

VTV.vn - Ngày thi đấu thứ 2 của ABG 2016 chứng kiến thành công vang dội của ĐT Muay Việt Nam khi giành được 4 HCV & 4 HCB.