TV& VIDEO

nghề cá gần bờ

Đà Nẵng: Giảm phương tiện nghề cá gần bờ

Đà Nẵng: Giảm phương tiện nghề cá gần bờ

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng vừa công bố ban hành đề án giảm số lượng phương tiện nghề cá loại công suất nhỏ hơn 20CV trên địa bàn thành phố.