TV& VIDEO

nghề chăn bò

Nguy cơ mai một nghề chăn bò truyền thống tại Texas, Mỹ

Nguy cơ mai một nghề chăn bò truyền thống tại Texas, Mỹ

VTV.vn - Do ảnh hưởng của thời tiết và quá trình đô thị hóa, nghề chăn bò truyền thống tại Texas, Mỹ đang có nguy cơ dần mai một.