TV& VIDEO

dệt lụa

Hồi sinh làng nghề tơ tằm Thiệu Đô, Thanh Hóa

Hồi sinh làng nghề tơ tằm Thiệu Đô, Thanh Hóa

VTV.vn - Sau khi giảm nhanh diện tích trồng dâu và số hộ nuôi tằm, kéo sợi, các làng nghề nuôi tằm, dệt lụa vùng Thiệu Hóa, Thanh Hóa bắt đầu hồi sinh với tốc độ phát triển mới.