TV& VIDEO

nghệ sĩ rối nước

Gặp gỡ người 15 năm sáng tạo mô hình rối nước mini

Gặp gỡ người 15 năm sáng tạo mô hình rối nước mini

VTV.vn - Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm là người sáng tạo ra mô hình thủy đình thu nhỏ để trình diễn rối nước, rất được công chúng trong và ngoài nước yêu thích suốt 15 năm qua.