TV& VIDEO

nghệ thuật đồ họa

Người nghệ sĩ đứng sau hình ảnh biểu tượng ‘Hòa bình cho Paris’

Người nghệ sĩ đứng sau hình ảnh biểu tượng ‘Hòa bình cho Paris’

VTV.vn - Hình ảnh biểu tượng “Hòa bình cho Paris” đang xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới và người tạo nên biểu tượng này chính là một nghệ sĩ người Pháp.