TV& VIDEO

nghệ thuật sân khấu

Nghệ sỹ Việt nô nức tham dự Ngày giỗ Tổ sân khấu

Nghệ sỹ Việt nô nức tham dự Ngày giỗ Tổ sân khấu

VTV.vn - Các nghệ sỹ của nhiều thế hệ hướng về Ngày giỗ Tổ sân khấu 12/08 Âm lịch với tấm lòng thành kính nhất.