nghệ thuật thư pháp

Thi thư pháp đầu năm mới - Nét văn hóa truyền thống tại Nhật Bản

Thi thư pháp đầu năm mới - Nét văn hóa truyền thống tại Nhật Bản

VTV.vn - Vào thời đại mà mọi người dùng máy tính nhiều hơn viết tay, nhiều người Nhật Bản muốn tìm lại những giá trị truyền thống qua nghệ thuật thư pháp.