TV& VIDEO

nghẽn mạng

Nhà báo Đức Hoàng: Thông tin đối ngoại về Hải Dương 981 là cực kỳ quan trọng

Nhà báo Đức Hoàng: Thông tin đối ngoại về Hải Dương 981 là cực kỳ quan trọng

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Trưởng Ban Truyền hình đối ngoại chia sẻ vào thời điểm này, thông tin đối ngoại là cực kỳ quan trọng nên các bản tin của VTV4 đều đã được tăng thời lượng để đưa tin về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam.