TV& VIDEO

nghêu chết do sốc nước

Nghêu Cần Giờ chết do sốc nước

Nghêu Cần Giờ chết do sốc nước

VTV.vn - Theo Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP.HCM, do sống trong môi trường nước mặn, khi nguồn nước bất ngờ thay đổi, nghêu bị sốc nước và chết.