TV& VIDEO

nghị định 60

DN bất động sản phát hành chứng chỉ quỹ: Thiếu hành lang pháp lý

DN bất động sản phát hành chứng chỉ quỹ: Thiếu hành lang pháp lý

VTV.vn - Theo Nghị định 60, chỉ có các quỹ đầu tư bất động sản được phép phát hành chứng chỉ quỹ và hiện không có quy định nào cho phép DN bất động sản được thực hiện hoạt động này