TV& VIDEO

Nghị định về điều kiện kinh doanh

Còn hơn 5.700 điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp

Còn hơn 5.700 điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp

VTV.vn - Hiện còn nhiều khó khăn, rào cản trong thực tế triển khai rà soát điều kiện kinh doanh và ban hành giấy phép con cho doanh nghiệp.