TV& VIDEO

nghỉ lễ dài

Bạn thông minh, sáng tạo đến mức nào?

Bạn thông minh, sáng tạo đến mức nào?

VTV.vn - Sau một kỳ nghỉ lễ dài ngày, hãy làm thử nghiệm nhỏ dưới đây để xem bạn có còn giữ được cho mình sự thông minh, linh hoạt và nhạy bén “đỉnh cao phong độ” hay không?