TV& VIDEO

nghi lễ truyền thống

5 tập tục đón năm mới kỳ lạ nhất thế giới

5 tập tục đón năm mới kỳ lạ nhất thế giới

VTV.vn - Dưới đây là những tập tục kì lạ có nguồn gốc từ xa xưa mà tổ tiên loài người vẫn thực hiện để khởi đầu một năm mới.