TV& VIDEO

nghị lực vươn lên

Tấm gương tàn nhưng không phế của lương y Trần Quang Dũng

Tấm gương tàn nhưng không phế của lương y Trần Quang Dũng

VTV.vn - Bị bại liệt từ lúc 2 tuổi nhưng với ý chí và nghị lực vươn lên, anh Trần Quang Dũng đã vượt qua tất cả để tự học và trở thành một lương y có tiếng ở vùng đất Hà Nam.