TV& VIDEO

nghi ngờ

Thủ tướng Đức Angela Merkel: Cần thực hiện lệnh ngừng bắn để điều tra tai nạn của MH17

Thủ tướng Đức Angela Merkel: Cần thực hiện lệnh ngừng bắn để điều tra tai nạn của MH17

Theo thủ tướng Đức Angela Merkel, chính quyền Kiev và quân tự vệ ở miền Đông Ukraine cần thực hiện một lệnh ngừng bắn để cho phép một cuộc điều tra về vụ tai nạn của chiếc máy bay MH17.