TV& VIDEO

nghị quyết đảng

Đảng viên nêu gương - yếu tố then chốt đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng viên nêu gương - yếu tố then chốt đưa nghị quyết vào cuộc sống

VTV.vn - Sự gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên vẫn luôn là yếu tố quyết định trong việc đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.