nghị quyết đảng

Đảng viên nêu gương - yếu tố then chốt đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng viên nêu gương - yếu tố then chốt đưa nghị quyết vào cuộc sống

VTV.vn - Sự gương mẫu, đi đầu của mỗi cán bộ đảng viên vẫn luôn là yếu tố quyết định trong việc đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive