TV& VIDEO

Nghị sỹ Quốc hội

Campuchia tước bỏ tư cách Nghị sỹ của ông Sam Rainsy Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập

Campuchia tước bỏ tư cách Nghị sỹ của ông Sam Rainsy Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập

VTV.vn - Tại phiên họp khẩn sáng ngày 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đã tước bỏ tư cách Nghị sỹ Quốc hội của ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập.