TV& VIDEO

nghiêm khắc

Điều tra tiêu cực ở Cục Hải quan Hải Phòng sau phóng sự của VTV

Điều tra tiêu cực ở Cục Hải quan Hải Phòng sau phóng sự của VTV

Nếu như công chức hải quan có hành vi vi phạm như thông tin trong phóng sự của Đài THVN, Tổng cục Hải quan sẽ xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.