TV& VIDEO

nghiên cứu khả thi

Kết luận Kỳ họp 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kết luận Kỳ họp 16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một số cá nhân.