TV& VIDEO

Nghiên cứu sinh Việt Nam

"Việt Nam cần học Hà Lan về phát triển nông nghiệp"

"Việt Nam cần học Hà Lan về phát triển nông nghiệp"

VTV.vn - Việt Nam phải học cách làm của Hà Lan để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu.