TV& VIDEO

Nghiên cứu Việt Nam

Ra mắt kỷ yếu ‘Nghiên cứu Việt Nam’ tại LB Nga

Ra mắt kỷ yếu ‘Nghiên cứu Việt Nam’ tại LB Nga

VTV.vn - Tại Moskva, kỷ yếu ‘Nghiên cứu Việt Nam’ mới vừa được xuất bản. Tác phẩm 500 trang bao gồm tài liệu nghiên cứu của các tác giả người Nga và Việt Nam.